Mapa Helenki
Google Maps JavaScript API Example


Dzielnica Helenka zajmuje obszar 140ha czyli 1,4km2. została podzielona na 14 ulic. Centralną ulicą jest ulica Jordana niegdyś Marksa, jest to także ulica graniczna, gdyż umownie Helenka dzieli się na Nową Helenkę i Starą Helenkę granica biegnie wzdłuż wspomnianej ul. Jordana, jest to związane z podziałem czasowym budowy dzielnicy. Najkrótszą ulicą jest ul. Pawłowa, a najdłuższą wspominana już ul. Jordana.

Po 1990 roku wyzbywając się komunizmu rady miejskie uchwałami zmieniały nazwy ulic. I tak w naszej dzielnicy zmienione zostały ulice
ul. Marksa na ul. Jordana
ul. Gorkiego na ul. Witkacego
ul. Thelmana na ul. Wybickiego

W praktyce stosujemy nazwy potoczne ulic, z reguły jest to skracanie imion bądź ich pomijanie, jest to normalna praktyka i nie ma w tym nic złego. Poniżej jest podany spis ulic dzielnicy Helenka

Nazwa potoczna:Nazwa pełna:
ul. Baczyńskiegoul. Krzysztofa Baczyńskiego
ul. Harcerskaul. Harcerska
ul. Jaworowaul. Jaworowa
ul. Joliot- Curieul. prof. Fryderyka Joliot- Curie
ul. Jordanaul. dr. Henryka Jordana
ul. Kruczkowskiegoul. Leona Kruczkowskiego
ul. Łapkowskiegoul. Józefa Łapkowskiego
ul. Pawłowaul. Iwana Pawłowa
ul. PCKul. Polskiego Czerownego Krzyża
ul. Prusaul. Bolesława Prusa
ul. Robotniczaul. Robotnicza
ul. Wawrzyńskiejul. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Witkacegoul. Witkacego
ul. Wybickiegoul. Józefa Wybickiego
ul. Zamenhofaul. Ludwika Zamenhofa

 PRZYDATNE
Historia Helenki
Mapa Helenki
Komunikacja
Bezpieczeństwo
Zdrowie
Edukacja

 PARAFIA
Historia Parafii
Informacje
Gazetka online

 RADA DZIELNICY
O Radzie
Skład Rady
Dokumenty

 POGODA
Aktualne warunki pogodowe dla Zabrze, Polska

 DAJ CYNK

 POLECAMY